0
کلیه خریدهای اینترنتی از تاریخ 27 خرداد تا یکم تیر در تاریخ دوم تیر ارسال خواهد شد....منابع معتبر آزمون متمرکز (فراگیر) دستگاه‌های اجرایی کشور---منابع معتبر آمادگی آزمون استخدامی بانکها و موسسه‌های اعتباری---استخدامی آموزش و پرورش، پرستاری، مامایی، هوشبری وعلوم آزمایشگاهی ....کلیه خریدهای اینترنتی از تاریخ 27 خرداد تا یکم تیر در تاریخ دوم تیر ارسال خواهد شد   
هدف نگارنده از نگارش ايـن نوشـتار در مرحلـه اول آشـنايي بـا وضـعيت موجود و شناسايي نقاط قوت و ضعف بانكداري متداول بوده و با ورود حداقلي به ريشه‌هاي عقايد اقتصادي نظام سرمايه‌داري و بانكداري رايج و بيان مـشكلات آن و در مرحله بعدي سعي گرديده است كه با ارائه يـك نظـام جـامع ومنـسجم كه جايگزين نظام فعلي در هردو بخش تجهيز و تخـصيص منـابع مـي‌گـردد، در يك فرايند حداقل 3 ساله معرفي و ارائه نمايد.
در روش پيشنهادي، عملكرد سنتي بانكها در جذب منـابع واعطـاي وام بـه متقاضيان به نحو اساسي تغيير مي يابد و با جايگزين نمودن اعطاي اعتبار به جـاي وام در بخش تخصيص منابع و هم چنين جذب سرمايه به جاي جـذب سـپرده در بخش تجهيز منابع، زمينـه اجـراي عمليـاتي بانكـداري پيـشنهادي خـود را بيـان و انشاءا... بـا انجـام آن، نظـام بانكـداري فعلـي «سـقوط» و نظـام جديـد بانكـداري «ظهور» خواهد نمود. در اين روش نـه تنهـا بهـره در هـر دو بخـش تجهيـز و تخـصيص منـابع از مبادلات بانكي حذف مي‌گردد بلكه قدرت خلق پول بانـك هـا نيـز كـه امـروزه بسياري از مصائب نظام فعلي ناشي از آن است به‌طور كامل از ميان مي‌رود.

مشخصات کتاب:
نویسنده:علیرضا معزز/ کارشناس و مشاور نظام بانکی
نوبت و سال چاپ: یکم-1397
قطع کتاب:رقعی 72صفحه
بهای پشت جلد: 140.000 ریال
شابک: 9786007197783
13,000 تومان

گواهی نامه ایزو

لیست مقایسه خالی است

یادمان دکتر محمود بهزاد

تمامی حقوق این سایت برای انتشارات گپ محفوظ می باشد
بازدید امروز : 13
بازدید دیروز : 134
بازدید کل : 166321