ارسال کتاب‌ها با پست‌سفارشی‌رایگان--کتابهای‌مرجع‌اپیدمیولوژی-- مدیریت‌بانکداری‌کاربردی--آمادگی آزمون‌های استخدامی بانک‌ها، وزارت‌بهداشت،آموزش‌وپرورش‌ودیگرسازمان‌ها--ارسال با پست‌سفارشی‌رایگان   
اثر مزبور توسط بانو زهرا حسین‌خانی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی مرکز بهداشت استان قزوین و هاشم علیخانی مدیر مرکز شبکه بهداشت استان قزوین و دکتر کورش هلاکویی نائینی استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت تهران ویژه بهورزان تهیه شده‌است.
این اثر شامل : 
فصل اول: آشنايي با فرايند ارزيابي جامعه..................................... ۱۵
مقدمه:............................................................................................. ۱۵
فصل دوم: مراحل ارزيابي جامعه.................................................. ۱۹
مرحله ( ۱): تشكيل تيم ارزيابي جامعه......................................... ۲۰
مرحله ۲: جم عآوري داده هاي جامعه............................................. ۲۱
مرحله ۳: جم عبندي و تحليل داده هاي سلامت موجود در
خانه بهداشت................................................................................. ۲۴
مرحله ( ۴) تحليل داده هاي سلامت گردآوري شده..................... ۲۶
گام اول: تحليل داده هاي اوليه جمع آوري شده از جامعه........ ۲۷
  
گام دوم: تحليل داده هاي ثانويه گردآوري شده در خانه
بهداشت.................................................................................... ۲۸
مرحله ۵: گزارش به جامعه............................................................ ۲۹
روش هاي ارايه گزارش نتايج ارزيابي جامعه عبارتند از: ....... ۳۰
مرحله ۶: انتخاب اولويت هاي سلامت.......................................... ۳۱
37......................................................       ! " : 
فصل اول: تهيه طرح پژوهش....................................................... ۳۹
مرحله ۱: تحليل و بيان مسئله........................................................ ۴۰
خوب دانستن مسئله خود بخشي از حل مسئله است............. ۴۰
شيوه تنظيم و نگارش بيان مسئله: ............................................ ۴۱
مرحله ۲: تعيين اهداف پژوهش.................................................... ۴۲
اهداف اختصاصي (فرعي): ...................................................... ۴۳
مرحله ۳: گردآوري داده ها ............................................................. ۴۳
جامعه مورد مطالعه................................................................... ۴۶
نمونه گيري تصادفي ساده: ........................................................ ۴۷
نمونه گيري تصادفي منظم:........................................................ ۴۷
پرسشنامه................................................................................... ۴۸
ملاحظات اخلاقي در گردآوري داده ها:................................... ۴۹
٧     

فصل دوم: اجراي طرح، گزارش و پيشنهاد برنامه عملياتي (مداخله)
براي حل مسأله........................................................................... ۵۱
مرحله ۴: پردازش و تفسير داده ها ................................................. ۵۲
۱- كنترل كيفيت داده ها: ................................................................ ۵۲
۲- تفكيك داده ها ......................................................................... ۵۲
۳- پردازش داده ها ......................................................................... ۵۳
مرحله ۵: برنامه ريزي براي حل مسئله (طرح مداخله) و ارايه گزارش ۵۴
سهولت اجرا: ............................................................................ ۵۶
مقبوليت: ................................................................................... ۵۶
اثربخشي: .................................................................................. ۵۶
اقتصادي بودن:.......................................................................... ۵۶
پيش بيني عمليات.......................................................................... ۵۷
گزارش نويسي چه اهدافي را دنبال مي كند؟................................. ۵۸
مرحله ۶: اجرا، پايش و كنترل برنامه......................................... ۶۱
پايش چيست؟ .......................................................................... ۶۲
كنترل چيست؟.......................................................................... ۶۲
چه كسي پايش و كنترل مي كند؟ ............................................. ۶۲
اهداف پايش:....................................................................... ۶۳ 
ويژگي هاي پايش:................................................................ ۶۴ 
مرحله ۷: ارزشيابي برنامه و تنظيم گزارش نهايي ......................... ۶۶
   مصاحبه........................................................................................... ۶۹
مزاياي مصاحبه......................................................................... ۶۹
معايب مصاحبه ......................................................................... ۷۰
با چه كسي بايد مصاحبه كرد؟................................................. ۷۰
براي مصاحبه آماده شويد......................................................... ۷۱
اجراي مصاحبه ......................................................................... ۷۱
چگونگي اجراي يك مصاحبه موفق........................................ ۷۲
بحث گروهي.................................................................................. ۷۴
واژه نامه .......................................................................................
 • مشخصات کتاب:
 • سال چاپ: 1399
 • قطع: رقعی- 78 صفحه
 • بهای پشت جلد: 170.000 ریال
17,000 تومان

گواهی نامه ایزو

یادمان دکتر محمود بهزاد

تمامی حقوق این سایت برای انتشارات گپ محفوظ می باشد
بازدید امروز : 32
بازدید دیروز : 295
بازدید کل : 236916