دستگاه‌های اجرایی، نمونه آزمون‌بانکها وشرکتها،وزارت‌بهداشت‌ودیگرسازمان‌ها----منابع رسمی رشته تخصصی اپیدمیولوژی--تلفن‌خریدهای‌فوری۰۲۱۶۶۴۷۰۲۵۴
   
کتاب مزبور توسط بانو دکتر اعظم رجبی - متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های تهران و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران تهیه شده است.
این کتاب به گونه‌ای تدوین گردیده تا ضمن بهره‌برداری دانشجویان رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی و اتاق عمل ، برای گروه های بیمارانی که پایشان به اتاق عمل می‌رسد از وضعیت اتاق عمل و مراحل بیهوشی آشکار نموده تا دچار دلهره نگردند.
مهمترین ویژگی این کتاب این است که از یکی از مهمترین و آموزشی‌ترین منابع معتبر جهاین یعنی از منابع سازمان جهانی بهداشت بهره‌برداری نموده است.
فصول کتاب عبارت‌اند از :
فصل اول: كليات بيهوشي ....................................................... ۱۵
دامنه فعاليت هاي متخصصين رشته بيهوشي ............................... ۱۵
معرفي و انتخاب تكنيك ها .................................................. ۱۸
پياده سازي و اجرا ............................................................ ۲۱
عوارض بيهوشي و بي حسي ناحيه اي:...................................... ۲۲
عوارض بيهوشي عمومي:.................................................... ۲۳
گروه هاي پرخطر ............................................................. ۲۷
مشكلات بيهوشي در خردسالان: ........................................ ۲۷
مشكلات بيهوشي در زنان حامله: ....................................... ۲۸
مشكلات بيهوشي در كهنسالان:.......................................... ۲۹
فصل دوم: اعمال جراحي و مراحل آن ........................................ ۳۱
بخش اول  ارزيابي قبل از عمل جراحي يا پره آپ ...................... ۳۲
طراحي و برنامه ريزي ........................................................ ۳۲
شرايط انجام عمل جراحي و آمادگي كلي ................................. ۳۴
۶ ........................................................................... آشنايي با بيهوشي و اتاق عمل
مراقبت هاي پيش از عمل و آماده سازي در بيماران خاص ............... ۴۶
بيماران اورژانسي و حادثه ديده: ......................................... ۴۶
ابتلا به بيماري قلبي عروقي: ............................................. ۴۷
ابتلا به بيماري هاي تنفسي: ............................................... ۴۹
ابتلا به بيماري هاي مغزي:................................................ ۵۱
ابتلا به بيماري هاي كبدي و كليوي: ..................................... ۵۲
ابتلا به بيماري هاي غدد داخلي: ......................................... ۵۳
ابتلا به بيماري هاي خوني:................................................ ۵۵
ابتلا به بيماري هاي اسكلتي عضلاني: ................................... ۵۷
ابتلا به بيماري هاي عضوي و معلوليت ها: .............................. ۵۸
ابتلا به بيماري هاي اعصاب و روان:..................................... ۵۹
ابتلا به ايدز و هپاتيت: .................................................... ۵۹
ابتلا به سوءتغذيه: ......................................................... ۶۰
ابتلا به چاقي: .............................................................. ۶۰
سالمندي:................................................................... ۶۲
خردسالي: .................................................................. ۶۳
حاملگي:.................................................................... ۶۴
بخش دوم  عمل جراحي (اپراسيون) ...................................... ۶۷
بررسي بيمار در اتاق عمل................................................... ۶۷
اجراي بيهوشي ............................................................... ۷۰
بيهوشي عمومي............................................................ ۷۰
بي حسي رژيونال:.......................................................... ۷۸
بي حسي موضعي (ارتشاحي يا لوكال) .................................. ۸۱
انجام جراحي ................................................................. ۸۲
فهرست مطالب .................................................................................................. ۷
مراقبت هاي حين بيهوشي و جراحي براي بيماران خاص................ ۸۴
مراقبت هاي حين عمل براي بيمار قلبي ................................. ۸۵
مراقبت هاي حين عمل براي بيمار تنفسي............................... ۸۶
مراقبت هاي حين عمل براي بيمار ديابتي ............................... ۸۶
مراقبت هاي حين عمل در نارسايي كليه:................................ ۸۷
مراقبت هاي حين عمل در كم خوني و اختلالات گلبول قرمز: ........ ۸۷
مراقبت هاي حين عمل در سوءتغذيه: ................................... ۸۸
مراقبت هاي حين عمل در چاقي: ........................................ ۸۸
ساير عوارض.............................................................. ۹۰
فصل سوم: دوران پس از جراحي .............................................. ۹۱

بخش اول  مرحله پس از عمل جراحي (پست آپ) .................... ۹۱
ريكاوري...................................................................... ۹۴
شرايط ترخيص از اتاق عمل................................................ ۹۷
بخش دوم  اختلالات پس از عمل جراحي............................. ۱۰۰
اختلالات گوارشي:......................................................... ۱۰۰
اختلالات تنفسي:........................................................... ۱۰۱
درد .......................................................................... ۱۰۲
شوك........................................................................ ۱۰۳
اختلال در كاركرد كليه و دفع ادراري.................................... ۱۰۳
اختلال در عملكرد حفاظتي پوست....................................... ۱۰۴
تشكيل لخته و هماتوم در محل برش جراحي........................... ۱۰۴
تشكيل لخته در وريدهاي عمقي و آمبولي............................... ۱۰۵
۸ ........................................................................... آشنايي با بيهوشي و اتاق عمل
مشكلات سالمندان پس از جراحي....................................... ۱۰۶
بخش سوم  پيشگيري از عوارض پس از عمل جراحي............... ۱۰۷
حفظ امنيت بيمار........................................................... ۱۰۸
پيشگيري از عوارض تنفسي .............................................. ۱۰۸
پيشگيري از عوارض گوارشي و كليوي.................................. ۱۰۹
پيشگيري از عوارض عروقي.............................................. ۱۱۰
كنترل درد: .................................................................. ۱۱۲
مراقبت هاي ويژه ........................................................... ۱۱۴
پرسشنامه ارزيابي قبل از عمل ............................................ ۱۱۶
چك ليست جراحي ايمن ................................................. ۱۲۲

  • مشخصات کتاب:
  • سال چاپ: پاییز 1393
  • قطع کتاب: رقعی- 144 صفحه
  • بهای پشت جلد: 99000 ریال
9,000 تومان

گواهی نامه ایزو

انتشارات گپ | گواهی نامه ایزو

یادمان دکتر محمود بهزاد

انتشارات گپ | یادمان دکتر محمود بهزاد
تمامی حقوق این سایت برای انتشارات گپ محفوظ می باشد
بازدید امروز : 191
بازدید دیروز : 266
بازدید کل : 419381